چرا نرم افزار تبلو (Tableau) ؟

اگر به دنبال ابزاری برای تحلیل‌های پیشرفته هستید، Tableau می‌تواند انتخاب خوبی باشد.