معرفی Tableau AI

Tableau AI به مدیران اجازه می دهد تا تجربیات قابل اعتماد، اخلاقی و مبتنی بر هوش مصنوعی را بدون به خطر انداختن حریم خصوصی داده ها فعال کنند.