BLOG

آخرین مطالب آموزشی در حوزه هوش تجاری

 پایگاه دانش تبلو لایسنس Tableau license با هدف ارتقاء دانش کارشناسان و مدیران اقدام به تولید محتوای آموزشی در حوزه هوش تجاری BI نموده است.

وبلاگ

آمادگی برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau – بخش ششم

در این وبلاگ شما با مجموعه‌ای از سوالات (و پاسخ‌های آن) در زمینه Tableau آشنا می‌شوید که میتوانید برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau آماده شده یا ممکن است در صورت مصاحبه برای شغلی با آنها روبرو شوید.

وبلاگ

آمادگی برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau – بخش پنجم

در این وبلاگ شما با مجموعه‌ای از سوالات (و پاسخ‌های آن) در زمینه Tableau آشنا می‌شوید که میتوانید برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau آماده شده یا ممکن است در صورت مصاحبه برای شغلی با آنها روبرو شوید.

وبلاگ

آمادگی برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau – بخش چهارم

در این وبلاگ شما با مجموعه‌ای از سوالات (و پاسخ‌های آن) در زمینه Tableau آشنا می‌شوید که میتوانید برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau آماده شده یا ممکن است در صورت مصاحبه برای شغلی با آنها روبرو شوید.

وبلاگ

آمادگی برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau – بخش سوم

در این وبلاگ شما با مجموعه‌ای از سوالات (و پاسخ‌های آن) در زمینه Tableau آشنا می‌شوید که میتوانید برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau آماده شده یا ممکن است در صورت مصاحبه برای شغلی با آنها روبرو شوید.

وبلاگ

آمادگی برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau – بخش دوم

در این وبلاگ شما با مجموعه‌ای از سوالات (و پاسخ‌های آن) در زمینه Tableau آشنا می‌شوید که میتوانید برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau آماده شده یا ممکن است در صورت مصاحبه برای شغلی با آنها روبرو شوید.

وبلاگ

آمادگی برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau – بخش اول

در این وبلاگ شما با مجموعه‌ای از سوالات (و پاسخ‌های آن) در زمینه Tableau آشنا می‌شوید که میتوانید برای شرکت در آزمون بین المللی Tableau آماده شده یا ممکن است در صورت مصاحبه برای شغلی با آنها روبرو شوید.

وبلاگ

نحوه ایجاد Donut Chart در Tableau

نمودار دونات در اصل یک نمودار دایره ای با برش وسط آن است که به آن ظاهر یک دونات حلقه ای را نمایش می دهد. نمودارهای دونات می توانند از نظر زیبایی شناختی دلپذیرتر از نمودارهای دایره ای به نظر برسند، همچنین می توانند به خوانایی کمک کنند زیرا در عوض تمرکز خواننده از ناحیه یک برش به طول قوس منتقل می شود.

وبلاگ

معرفی Tableau AI

Tableau AI نسل بعدی از Tableau با پیشنهادات هوشمند و راهنمایی های درون محصول، زمان ارزش گذاری را تسریع می بخشد و وظایف تکراری را برای تحلیلگر داده کاهش می دهد. 

وبلاگ

معرفی Tableau Business Science

این مقاله Tableau Business Science را معرفی می‌کند، کلاس جدیدی از تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که قابلیت‌های علم داده را برای کارشناسان حوزه کسب‌وکار به ارمغان می‌آورد.

وبلاگ

Tableau را به مجموعه داده های Power BI متصل کنید

Power BI و Tableau دو ابزار متداول برای تجسم داده‌ها هستند و در بسیاری از موارد، سازمان‌ها را می‌بینیم که مرحله آماده‌سازی داده‌ها را در Tableau تکرار می‌کنند تا نیازهای مشابه در Power BI را برآورده کنند. این نیز درخواست متداول بسیاری از سازمان‌ها بوده است تا ببینند آیا می‌توانند از مجموعه داده‌ها بین ابزارها استفاده مجدد کنند و به کاهش افزونگی در داده‌ها در سراسر سازمان کمک کنند و همچنین فرآیندهای هماهنگی خود را ساده‌سازی کنند.

وبلاگ

مقایسه دو ابزار Tableau و PowerBI

نرم افزار تبلو (Tableau) می تواند حجم عظیمی از داده ها را با عملکرد بهتر مدیریت کند. در حالی که Power BI می تواند حجم محدودی از داده ها را مدیریت کند.