آموزش تبلو دسکتاپ (Tableau Desktop) – بخش 1

در این بخش به نحوه ساخت داشبورد مدیریتی تبلو Tableau و چگونگی تحلیل آن پرداخته میشود.